10 czerwca ministrowie państw członkowskich UE, odpowiedzialni za politykę terytorialną, przyjęli „Deklarację Ryską”, która odnosi się do agendy miejskiej Unii Europejskiej (towards the EU Urban Agenda). Deklaracja stanowi podsumowanie konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską nad zaproponowaną przez nią Agendą Miejską, zakończonych w maju br. Więcej